Skip to content Skip to footer

Systemy

Gotowe warianty systemów kontroli dokowania – aby ułatwić dobór odpowiedniego systemu dla aktualnego zapotrzebowania klienta.

Dobór elementów i sposobu działania każdego wariantu stworzony został na podstawie doświadczeń firmy oraz rozmów z osobami odpowiedzialnymi za obsługę techniczną magazynów i hal przeładunkowych, osobami odpowiedzialnymi za proces przeładunku, mającymi najczęstszy kontakt na linii kierowca – magazynier.

Każdy system może być w każdej chwili łatwo rozbudowany o elementy opcjonalne – ledowe lampy naprowadzające lub sygnalizator optyczno-akustyczny. Dodatkowo każdy sterownik można doposażyć o moduł komunikacyjny który spina w wewnętrzną sieć wszystkie sterowniki IDS doków, a poprzez sterownik nadrzędny przekazuje informacje z wykorzystaniem wewnętrznej sieci Ethernet na urządzenia zewnętrzne lub do systemu WMS / BMS.

WARIANT MINIMALNY—CZUJNIK POJAZDU
Rozwiązanie z zastosowaniem minimalnej liczby elementów a przynoszące duże korzyści w zakresie bezpieczeństwa i usprawnienia przeładunku. System bezobsługowy, nie wymaga ingerencji po stronie kierowcy, jednocześnie informuje go o etapie procesu załadunku. W momencie zaparkowania pojazdu w doku, magazynier otrzymuje świetlny sygnał na semaforze o możliwości otwarcia bramy i rozłożenia rampy. System ma możliwość zablokowania sterowania bramy i rampy poprzez styk bezpotencjałowy. W przypadku utraty sygnału z czujnika (brak pojazdu w doku) system alarmuje o zaistniałej sytuacji poprzez naprzemienne sygnały świetlne na semaforze.

Zestaw zawiera:

sterownik IDS

czujnik optyczny IDS-PS

semafor zewnętrzny IDS-SL.1

semafor wewnętrzny IDS-SL.2

CENA: Wyślij zapytanie

WARIANT MINIMALNY—KLIN BEZPIECZEŃSTWA

 

Podstawowy system zapewniający poprawę bezpieczeństwa załadunku, chroniąc personel obiektu i towary. System wymaga ingerencji po stronie kierowcy poprzez podłożenie klina bezpieczeństwa pod koła zaparkowanego pojazdu. Po prawidłowym podłożeniu magazynier otrzymuje świetlny sygnał na semaforze o możliwości otwarcia bramy i rozłożenia rampy. W przypadku utraty sygnału z klina (usunięcie spod kół) system alarmuje o zaistniałej sytuacji poprzez naprzemienne sygnały świetlne na semaforze. Po zakończeniu załadunku, magazynier przyciskiem na sterowniku zwalnia kierowcę do odjazdu. Kierowca otrzymuje zielone światło do odjazdu dopiero w momencie prawidłowego odłożenia klina do uchwytu ściennego.

Zestaw zawiera:

sterownik IDS

inteligentny klin bezpieczeństwa IDS-IW.x

semafor zewnętrzny IDS-SL.2

semafor wewnętrzny IDS-SL.2

 

CENA: Wyślij zapytanie

WARIANT OPTYMALNY

 

 

System zapewniający optymalną równowagę pomiędzy funkcjonalnością a ceną. Zastosowanie zbliżeniowego czujnika montowanego pod rampą oraz trójkolorowego semafora zewnętrznego ułatwia kierowcy precyzyjne parkowanie pojazdu, minimalizując ryzyko uszkodzenia elementów doku. Inteligentny klin bezpieczeństwa zapewnia mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie auta. Oba elementy służą maksymalnemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dla obsługi obiektu w trakcie załadunku. W przypadku braku sygnału z czujnika o obecności pojazdu lub usunięcia klina spod koła magazynier jest natychmiastowo powiadamiany poprzez sygnały świetlne na wewnętrznym semaforze. Po zakończeniu załadunku zwalnia on kierowcę do odjazdu, jednak sygnał końcowy dający zielone światło pojawia się dopiero po prawidłowym odłożeniu klina do uchwytu ściennego.

Zestaw zawiera:

sterownik IDS

czujnik zbliżeniowy IDS-OS

inteligentny klin bezpieczeństwa IDS-IW.x

semafor zewnętrzny IDS-SL.3

semafor wewnętrzny IDS-SL.2

 

CENA: Wyślij zapytanie

WARIANT MAKSYMALNY

 

Rozwiązanie zawierające w sobie kompletny zestaw urządzeń mających za zadanie wspólnie stworzyć system w pełni wspomagający, chroniący i informujący, zarówno kierowcę jak i obsługę obiektu. Posiada wszystkie zalety Wariantu Optymalnego, a dodatkowo wyposażony w czujniki otwarcia bramy i rozłożenia rampy ma możliwość lepiej kontrolować poszczególne etapy załadunku. W pakiecie są już zawarte również ledowe lampy naprowadzające wspomagające nakierowanie pojazdu w światło doku oraz ostrzegawczy sygnalizator optyczno-akustyczny alarmujący obsługę o stanach niepożądanych.

 

Zestaw zawiera:

sterownik IDS

czujnik zbliżeniowy IDS-OS

inteligentny klin bezpieczeństwa IDS-IW.x

semafor zewnętrzny IDS-SL.3

semafor wewnętrzny IDS-SL.2

ledowe lampy naprowadzające IDS-LG

mechaniczny czujnik rozłożenia rampy

czujnik otwarcia bramy

sygnalizator optyczno-akustyczny

CENA: Wyślij zapytanie

 

 

Oprócz dedykowanych wariantów systemu proponujemy klientom indywidualne podejście do ich potrzeb zabezpieczenia doków przeładunkowych. Na zlecenie możemy przygotować projekt systemu pod wytyczne klienta, uwzględniające specyficzne warunki montażowe, rodzaje urządzeń współpracujących w doku lub sposoby działania poszczególnych etapów załadunku.